Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Zeeland in het kort

In de provincie Zeeland zijn, in tegenstelling tot de andere provincies van Nederland, geen grote steden te vinden. Geen drukte, geen files. Het lijkt alsof weinig mensen hier iets te zoeken hebben. Zeeland lijkt een onontdekt gebied, dat is blijven hangen in de tijd met Zeeuwse klederdrachten en traditionele gewoonten. Toch is deze provincie ontzettend vooruitstrevend, denk maar aan de Deltawerken. Daarnaast is het een erg mooi en gevarieerd gebied. Zeeland bestaat uit schiereilanden, die in vroegere tijden losse eilanden waren. Middelburg, de hoofdstad en tevens grootste stad, heeft ongeveer 40.000 inwoners. Andere bekende steden zijn de havenstadjes Vlissingen en Terneuzen. De provincie bestaat uit dertien gemeenten die verspreid over de eilanden liggen.

Waterkeringen

De strijd tegen het water speelt een grote rol in de ontstaansgeschiedenis van de provincie en wordt anno nu het meest duidelijk door de eerder genoemde Deltawerken. In 1953 vond de Watersnoodramp plaats, een tragedie die tot de bouw van deze wereldberoemde waterkeringen heeft geleid. Deze staan niet alleen symbool voor de strijd tegen het water, maar ook voor de veerkracht en innovatiekracht van de Zeeuwen. Het Zeeuwse wapen toont de strijd tussen de leeuw en het water en de tekst ‘Luctor et emergo’ wijst op de overwinning van Zeeland: het betekent ‘ik worstel en kom boven’.

online

Ondernemer
Consumenten-knop