Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Zeeuwse economie vroeger

De Zeeuwse economie draaide vroeger bijna geheel om de landbouwsector. Deze eenzijdigheid maakte Zeeland behoorlijk kwetsbaar. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd nabij Vlissingen een havengebied met hieraan gekoppelde industrie aangelegd, hierdoor ontstond er een nieuwe motor voor de Zeeuwse economie. Grote bedrijven die behoefte hadden aan ligging aan diep vaarwater trokken naar Zeeland. In Zeeland zijn de overgangen in de economie zoals die in de meeste regio’s te zien zijn bijna klassiek te noemen: waar eerst het grootste deel van de bevolking in de landbouw werkte, werkte rond de jaren zeventig het grootste deel in de industrie. Dit is vervolgens weer verschoven: de meeste Zeeuwen werken nu in de dienstensector, met name in de zorg, het onderwijs en allerlei dienstverlenende instanties.

Westerscheldetunnel

Voor de Zeeuwen was de aanleg van de Westerscheldetunnel een historisch moment: men was niet meer afhankelijk van het reizen per boot en veer. Ook de aanleg van een brug over de Zandkreekdam heeft hier aan bijgedragen. Op de economie heeft dit een zeer positieve invloed gehad. Bedrijven waren beter bereikbaar en de Zeeuwen zelf hadden een kortere reistijd nodig om hun werk te bereiken. Dit heeft de wereld en het blikveld van vele Zeeuwen aanzienlijk verruimd.

online

Ondernemer
Consumenten-knop