Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Zeeuwse economie nu

Er zijn relatief weinig banen te vinden in de provincie Zeeland, dit betekent dat er veel forenzen in deze prachtige provincie wonen en elders, bijvoorbeeld in de Randstad, werken. Dit benadrukt het prettige woonklimaat van de provincie. In Zeeland is de zorgsector verantwoordelijk voor het bieden van het grootste deel van de werkgelegenheid. Ongeveer 20% van de Zeeuwen werkt in deze sector, de zorgeconomie is dus een belangrijke pijler. Hierop volgend is de industrie goed voor ongeveer 15% van de werkgelegenheid, daarna komt de detailhandel met 11%. Waar de werkgelegenheid in de zorg toeneemt, neemt deze in de andere twee genoemde sectoren af. Over het geheel gezien is de werkgelegenheid in de afgelopen tien jaar vrij stabiel gebleven.

Toerisme

De Zeeuwse economie wordt gekenmerkt door een aantal beeldbepalende clusters. Het gaat hierbij om de landbouw en agribusiness, de visserij en de sector toerisme en recreatie. Ondanks het feit dat deze clusters niet een groot aandeel hebben in de werkgelegenheid, zijn ze wel kenmerkend voor het gebied en ook veel groter dan in andere delen van het land. De landbouw is van oudsher al sterk vertegenwoordigd in dit gebied. Het toerisme is met name sterk in en rond de stadjes Middelburg en Vlissingen, waar het goed toeven is en waar de Zeeuwse mosselen echte trekkers zijn.

online

Ondernemer
Consumenten-knop