Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Netwerken in Zeeland

Zeeland is ondanks de vele verschillende eilanden binnen het gebied een provincie met een sterke identiteit en daarnaast ook een sterke saamhorigheid. Dit is terug te zien in de verschillende netwerken binnen de regio, gericht op ondernemerschap en op de economie in het algemeen. Hiervan is de NV Economische Impuls Zeeland één van de jongste, maar ook één van de actiefste. Impuls richt zich sinds 2007 op de Zeeuwse kenniseconomie en fungeert als ontwikkelingsmaatschappij, waarbij Impuls vaak de aanjager is van nieuwe projecten. Impuls komt met een idee en betrekt vervolgens zowel overheid als bedrijfsleven, zorgt dat de juiste mensen met elkaar om tafel gaan zitten en stimuleert en faciliteert het vervolg. Hierbij gaat het om zowel financiële als organisatorische hulp, waarbij initiatieven vanuit het bedrijfsleven zelf wel gewenst zijn. Dit moet er toe leiden dat Zeeland een economisch welvarend gebied wordt en dit ook blijft. Juist voor een perifeer liggende provincie als Zeeland zijn dit soort initiatieven van levensbelang voor de economie, het NV EIZ wordt dan ook waar mogelijk door de provincie en de gemeenten ondersteund.

online

Ondernemer
Consumenten-knop