Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Zeeland

In Zeeland gebeurt ondernemen zoveel mogelijk vanuit de duurzaamheidsgedachte. De provincie is bereid bedrijven hierin te ondersteunen, om tezamen te komen tot innovatieve oplossingen voor de veranderingen in het klimaat en in de bevolking. Er staat namelijk een sterke vergrijzing voor de deur: het aandeel ouderen in de bevolking neemt de komende decennia fors toe. Dit leidt onder andere tot een tekort aan zorgpersoneel. Daarom is het van belang om het woon- en werkklimaat in de provincie goed te houden, zodat de economie evenwichtig kan blijven groeien en eventuele veranderingen goed kunnen worden opgevangen.

KIO

De provincie hecht veel belang aan KIO, een programma gericht op Kennis, Innovatie en Ondernemerschap. Doel hiervan is het behouden en waar mogelijk vergroten van de concurrentiekracht van Zeeland. Hierbij is innovatie met name binnen het MKB een van de kerndoelen. De provincie richt zich op het wegnemen van knelpunten voor ondernemers, om zo het aandeel MKB binnen de Zeeuwse economie te vergroten.

Duurzaamheid

De provincie Zeeland heeft het begrip duurzaamheid dus hoog in het vaandel. De natuur heeft altijd een belangrijke rol gespeeld en zal dit ook blijven doen, als het aan de provincie ligt. Daarom wordt het aanleggen van bedrijventerreinen zoveel mogelijk geschuwd en wordt ingezet op de herstructurering van bestaande terreinen, waarbij de kwaliteit en de bereikbaarheid van deze terreinen wordt verbeterd.

online

Ondernemer
Consumenten-knop